Ahşap Banklar

Ahşap banklar ın geleneksel ve kültürel yönden çok eskilere dayanan bir geçmişi vardır. Hizmetimize sunulan bu kent donatıları, sadece yararlanabileceğimiz objeler olarak değil kültürel ve sosyal birlikteliğinde buluştuğu noktalardır. Çevre unsurları arasında konum ve işlevsellik olarak önemli bir yer tutan ahşap banklar, yaşamımızdaki yerleri sürekli artarak yıllar boyu sürmeye devam etmektedir.

Toplumsal yaşamlarda ortak olarak paylaştığımız her yerde İnsan hayatına kazandırılması gereken düzenin kendini hissettirebilmesi için gerekli tüm hizmetlerin en iyi şekilde sunulduğu günümüzde, ahşap banklar bu hizmet içerisinde çoğunluğu oluşturuyor olması, kent donatıları içerisinde dikkatleri fazlasıyla üzerine çekmektedir. Aynı dikkat ve titizliğin üretiminde de gösterilmesi gereken ahşap banklar, toplumun fertleri olarak bizlere en sağlıklı hizmeti sunmakla görevlendirilmiştir.

AHŞAP BANKLAR KULLANILACAK KERESTE CİNSİ

Kullanılacak kereste ithal çam olup TS 1264 ‘ e göre aşağıdaki gibi olacaktır. Kerestede nokta budak bulunabilir. Budakların en çok olduğu yerde 1 cm içersinde çapı 4 cm geçmeyen sağlam budak bulunabilinir. Çürük, özürlü, kısmen kaynamış ve düşen budaklar kerestede bulunmaz. Halka çatlağı, büyük yarıklar bulunmaz. Lift kıvrığı ½ kısmını geçmez. Reçine kesesi, iç kabuk, çürük, kovuk, böcek deliği, sulama ve imalat kusuru bulunmaz. Kerestede oluklaşma, eğilme, burulma, ve kılıcına eğilme bulunmamaktadır. Ahşap yüzeyler sıfır zımpara ile zımparalanacak ve kereste dört tarafı silinmiş ve pahyalanmış olacaktır.

NEDEN AHŞAP ?

Estetik bakımdan ahşap ve doğal taş gibi güzellikler sunabilen başka bir yapı malzemesi yoktur. Bu sebeple ahşap banklar tercih sebebi elbette. Ahşabın estetik görünümünün etkisi, doğada doğal olarak büyüyebilen bu özel hammaddenin sıcaklığı, yakınlığı, taşıdığı artı özellikler, ahşaptan gelen doğal yalıtım değerleri, dayanıklılığı, insana rahatlama etkisi sunması, hatta çalışma ortamlarında psikolojik rahatlık vermesi ve buna bağlı olarak insan veriminin yükseldiğinin keşfedilmesi, ahşap evlerin dünyada her geçen gün hızla yaygınlaşmasına imkan vermiştir. İlk zamanlar sadece tatil ya da kır evleri olarak tercih edilen ahşap evler, giderek şehir yaşamında ve modern alanlarda kullanılır hale gelmeye başlamıştır. Ahşap yapılar her şeyden önce insanlar üzerinde enerjik bir etki bırakmaktadır. Taşıdığı ses yalıtım değerleriyle de sessiz, sakin, korunaklı ve rahat bir yerleşim imkanı vermesiyle konaklamaya hızla bir geçiş görülmektedir. Tüm bu özelliklere ilaveten bakım periyotlarının uzunluğu, dayanım süreleri ve yalıtım değerleriyle ahşap yapılar, hatırı sayılır ekonomiklik sağladıkları da ispat edilmiştir.

AHŞAP

Ağaçtan tahtadan yapılmış. Arapçadaki haşep (ağaç) sözcüğünün çoğuludur. Türkçede tekil olarak kullanılmış, Arapçadaki anlamını kaybederek bir inşaat türü olarak anlam kazanmıştır. Türkçede, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli ve uzun yıllar yaşayan canlı bitkiye ağaç, yakacak olarak kullanılan ağaçlara (ağaç gövdelerine) odun, inşaat ve mobilyacılıkta kullanılanlarına ise kereste denilmektedir.

Beton yapı tekniğinin ortaya çıkıp yaygınlaşmasından önce ahşap inşaat tekniği kullanılmıştır. Bu tür, önceleri çok basit barakalar biçiminde ortaya çıkmış, zamanla estetik açıdan geliştirilerek, çok değişik yapılarda güzel örnekleri görülmüştür.

Ahşap evler köylerde de bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Ancak plan ve yerleşme biçimlerinde büyük değişikliklerin bulunmadığı gözlenir. Değişiklik daha çok kullanılan malzemeden kaynaklanmaktadır. Malzemenin kolay bulunabildiği, iklimin uygun olduğu yerlerde evler, genellikle iki katli: öteki yerlerde ise tek katlıdır. Tek ve iki katlı ahşap köy evlerinde ahır ve samanlık, konutun vazgeçilmez eklentileridir. Yazlık mutfakla tamamlanan ev merkezdedir. Genellikle alt katı taş duvarla beslenmiş iki katlı bir yapıdır, üst kata ayrıca ambar oturtulmuştur. Alt katta ise kiler ve odalar vardır, üst kata sahanlıklı bir merdivenle çıkılır. Çatı da ahşaptır. Anadolu’nun kıyı kesimlerini süsleyen bu evlerin yenileri artık yapılmamaktadır.

Ahşap yapıların gelişmesi, kendine özgü bir ahşap işçiliği ortaya çıkarmıştır. Bu yapıların tamamlayıcı unsurları olan kapı ve pencerelerin yapımı da ayrı bir sanat dalı durumuna gelmiştir. Çevre unsurları arasında konum ve işlevsellik olarak önemli bir yer tutan ahşap banklar, yaşamımızdaki yerleri sürekli artarak yıllar boyu sürmeye devam etmektedir.

Ahşap yapıların  insanla birlikte soluk aldığını, romatizma, astım, böbrek hastalıkları ve dolaşım bozuklukları üzerinde olumlu etkileri vardır. Kalite, sağlık ve estetik görünüm açısından ahşap banklar a olan talep giderek artmaktadır.

       

Mesaj Bırakın